Referenser

Pahlén AB – tillverkare av pooltillbehör

Sedan 1967 har Pahlén AB utvecklat och tillverkat produkter som pumpar, belysning och filter för simbassänger.

Expansion
Företaget växte kraftigt under 1990- och 2000-talet. Under en femårsperiod gick man från en omsättning på 80 miljoner kronor till 160 miljoner. Stefan Pahlén:
”När expansionen startade under 1990-talet behövde vi en kompetent och professionell ekonomisk rådgivare. Det kändes naturligt att vända sig till Aktiv Planering. Vi har jobbat med Aktiv Planering sedan 1997 med bland annat bokslut, skattefrågor, avstämningar och strategiska frågeställningar. Vi har också genomfört en företagsförsäljning, där Aktiv Planering tog fram underlag som vi behövde för att genomföra försäljningen.”

Därför väljer Pahlén AB Aktiv Planering

”De är professionella och har en gedigen erfarenhet.”
”De är jordnära! Och satte sig snabbt in i vår verksamhet.”
”De har ett stort nätverk av experter runt sig som t ex jurister
och skatterådgivare.”
www.pahlin.se


TaktikAlliansen – tre bolag under ett tak

TaktikAlliansen består av tre företag där TaktikAlliansen är moderbolag. De övriga två bolagen är:
MarknadsTaktik AB med sju anställda, som arbetar med arenareklam vid idrottsevenemang, främst i SVT, och InredningsTaktik AB med tretton anställda, som förser företag och offentlig miljö med gröna växter.

Därför väljer TaktikAlliansen Aktiv Planering

”Samarbetet med Aktiv Planering har gjort att vi kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet och lägga ut delar av våra ekonomirutiner och redovisningen utanför huset”, säger VD Thomas Kalmér.

”Fördelarna med vårt upplägg är att vi kan skräddarsy samarbetet allteftersom våra förutsättningar förändras. En föräldraledighet t ex, behöver inte komplicera vår situation utan anpassas efter vårt behov.”

www.taktik.se


Lövhagen Mark och Trädgård

Företaget som startades av Mattias Lagerström 1998 har i dag sex anställda. Man arbetar bland annat med att sköta gröna ytor för bostadsrätter, som trädgårdsskötsel eller stenläggning. Man installerar också underjordiska sopsystem för hushållssopor.

Lövhagen växer så det knakar

”Vi växer och behöver allt mer hjälp. Idag tar Aktiv planering hand om alla löneutbetalningar och personaladministrationen, de skickar likviditetsplan varje vecka. Det är skönt att slippa gå in var och varannan dag på mina konton för att ha koll. Nu gör Aktiv Planering det åt mig!”, säger Mattias Lagerström. ”Dessutom tar de hand om leverantörsfakturorna och hela bokföringsbiten. Om jag skall göra någon större investering kan jag alltid bolla med Aktiv Planering. ”

Därför väljer Mattias Lagerström Aktiv planering

”Aktiv planering ger mig ett professionellt bollplank.”
”Jag slipper oroa mig för den löpande ekonomin, är trygg med att Aktiv Planering hanterar den.”
”Jag får mer tid över till att utveckla mitt företag.”

www.lovhagenmark.se